ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคสมองและโรคพาร์กินสัน

Tips: การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยพาร์กินสัน

หาที่โล่ง อากาศบริสุทธิ์ พยายามสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างเต็มที่ จากนั้นค่อยๆหายใจออกโดยปล่อยลมทางปากช้าๆ เป่าจนรู้สึกลมหมดปอด ปฏิบัติวันละ 3-5 ครั้ง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
www.chulapd.org
สภากาชาดไทย
www.redcross.or.th
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
www.md.chula.ac.th