ข่าวประชาสัมพันธ์

> ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 มีนาคม 2557

อยู่อย่างไรเมื่อเป็นโรคพาร์กินสัน กับ รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9

อยู่อย่างไรเมื่อเป็นโรคพาร์กินสัน กับ รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคพาร์กินสัน และความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่ง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเนื้อหาตามลิงค์นี้ http://www.mcot.net/site/streaming?id=52d64253be0470c39e8b4584&type=video

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease, PD) เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาท (Neuro degenerative Disorders) ซึ่งส่งผลให้สารโดปามีน (Dopamine) ในสมองลดลง เนื่องจากสารนี้มีความสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติผู้ป่วยจะมีอาการสั่นอาการแข็งเกร็ง อาการเคลื่อนไหวช้า หรือเคลื่อนไหวน้อย และมีการทรงตัวที่ไม่มั่นคงทำให้ผู้ป่วยประสบปัญหาการเดินติดขัด ไม่สามารถเริ่มก้าว มีอาการติดขัดขณะหมุนตัวหรือการเดินซอยเท้าถี่ๆ แม้ว่าอาการเหล่านี้จะสามารถควบคุมได้ด้วยยา แต่ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันระยะเวลานาน อาจไม่ตอบสนองต่อยา อีกทั้งมีอาการข้างเคียงจากยาและอาการอื่นๆ เช่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก ยุกยิกเห็นภาพหลอน หูแว่ว ภาวะซึมเศร้า และความจำลดลง เป็นต้น

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่มักพบในผู้สูงอายุและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุคือ
1. อายุที่เพิ่มขึ้น
2. พันธุกรรมทำให้พบผู้ป่วยในอายุน้อย
3. ศีรษะถูกกระแทกและกระทบกระเทือนบ่อยๆ ซึ่งได้เก็บตัวอย่างในกลุ่มนักมวย พบว่านักมวยที่มีจำนวนการชกเกิน 100 ยกจะมีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคพาร์กินสันได้มากกว่า
4. สารเคมีโดยล่าสุดจากการสำรวจพบว่าความชุกในการเกิดโรคพาร์กินสันในประชากรในประเทศไทยไทย อยู่ในภาคกลางมากที่สุด