PR News

> News

PR News

27 กรกฎาคม 2557

หนังสือ 9 อาการพาร์กินสันตอนกลางคืน รู้ทัน รักษาได้

ผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่ ประสบปัญหาอาการผิดปกติตอนกลางคืน พบอาการที่แสดงออกของโรคได้อย่างชัดเจนอาทิ นอนไม่หลับ พลิกตัวไม่ได้ ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน นอนกรนและมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทั้งกับผู้ป่วยเองและผู้ดูแลใกล้ชิด
หากท่านสนใจหนังสือ พร้อม วีดีโอการ์ตูน เอนิเมชั่น สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สนใจชุดนี้มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกแห่ง หรือสั่งซื่อได้ที่ 02-256-4630