โรคพาร์กินสัน

> แนวทางการรักษา

แนวทางการรักษา

แนวทางการรักษาโรคพาร์กินสัน

ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าโรคพาร์กินสันโดยส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมของระบบประสาทในส่วนของการเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลให้สารเคมีในสมองที่เรียกว่า โดปามีน มีปริมาณลดต่ำลง ดังนั้นหลักของการรักษาโรคพาร์กินสันนั้นก็คือ การทดแทนสารโดปามีนนั่นเอง

การรักษาด้วยยา

ในปัจจุบันมียาที่มีประสิทธิภาพในการทดแทนสารโดปามีนมากกว่า 10 ชนิดที่มีใช้ในประเทศไทย ซึ่งแต่ละชนิดก็มีกลไกการทดแทนสารโดปามีนที่แตกต่างกันไป ยาบางชนิดออกฤทธิ์โดยเป็นการทดแทนสารโดปามีนโดยตรง ดังเช่น ลีโวโดปา เป็นต้น ในขณะที่ยาบางชนิดมีประสิทธิภาพในการทำให้สารโดปามีนอยู่ในระบบประสาทนานขึ้น