โรคพาร์กินสัน

> แนวทางการรักษา

แนวทางการรักษาโรคพาร์กินสัน

การรักษาด้วยการผ่าตัด

 

เนื่องจากโรคพาร์กินสันเกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อผ่านไป ระยะหนึ่งผู้ป่วยนั้นมักมีอาการที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะได้รับการปรับยาอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ในปัจจุบันมีการรักษาโรคพาร์กินสันด้วยการผ่าตัดในลักษณะของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า Deep Brain Stimulation (DBS) ซึ่งจะมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงและต้องใช้บุคคลากร ทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางเท่านั้น อีกทั้งยังสามารถทำได้กับผู้ป่วยบางรายเท่านั้น เนื่องจากผู้ป่วยบางท่านอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบ DBS หลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด DBS แล้วอาการสั่นและอาการแข็งเกร็งจะดีขึ้น แต่ปัญหาเรื่องการพูดและการทรงตัวอาจจะไม่ดีขึ้น คนไข้อาจสามารถลดการรับประทานยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันได้อย่างน้อย ร้อยละ 25 ซึ่งจะส่งผลให้ผลข้างเคียงจากยา เช่น อาการยุกยิกลดน้อยลงไปด้วย

 

 

เอกสารอ้างอิง
1.หนังสือคู่มือพาร์กินสัน (Parkinson Handbook) โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
2.หนังสือโรคพาร์กินสันรักษาได้ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา ศาตราจารย์กิติคุณ แพทย์หญิงศรีจิตรา บุนนาค