โรคพาร์กินสัน

> ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย

ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย

การรับประทานยา

การรับประทานยาถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากยาใช้สำหรับรักษาอาการโดยตรง ทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น ถ้าผู้ป่วยมีวินัยในการรับประทานยา คือ รับประทานยาตามเวลาทุกวัน จัดยาให้ถูกต้องตามชนิด ขนาดและปริมาณยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด สังเกตอาการว่าดีขึ้นหรือไม่ หรือมีอาการข้างเคียงจากยาที่รับประทานอย่างไรบ้าง และจดบันทึกไว้เพื่อรายงานแพทย์จะเป็นผลดีอย่างมากต่อการรักษา เพราะแพทย์จะได้มีข้อมูลในการที่จะใช้ปรับยาครั้งต่อไปได้อย่างเหมาะสม สำหรับปัญหาในการรับประทานยาไม่ตรงเวลา อาจเป็นเพราะผู้ป่วยเห็นว่าไม่มีอาการ จึงเลื่อนมื้อยาออกไปไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด การรับประทานยาแบบนี้จะทำให้ระดับยาในเลือดไม่คงที่ขึ้นลงไม่สม่ำเสมออาจส่ง ผลให้ร่างกายตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอเร็วขึ้นในอนาคตได้ สำหรับข้อแนะนำในการรับประทานยารักษาโรคพาร์กินสัน มีดังนี้

1. ยาทดแทนสารโดปามีนโดยตรงหรือ ยาลีโวโดปา (Levodopa)

ผู้ป่วยควรรับประทานยานี้ก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาทีหรือขณะท้องว่าง ไม่ควรรับประทานยานี้พร้อมกับ อาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นมสด นมถั่วเหลือง ถั่วต่างๆ เนื่องจากยาลีโวโดปาจัดว่าเป็น โปรตีนชนิดหนึ่ง ดังนั้นการดูดซึมยาและโปรตีนแบบเดียวกันจะแข่งกันดูดซึม มีผลทำให้ยา ถูกดูดซึมได้น้อยลง อาการข้างเคียงของยากลุ่มลีโวโดปาอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ ช่วยได้ โดยการให้รับประทานยาพร้อมกับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น ขนมปัง หากไม่ได้ผลสามารถทานยา แก้คลื่นไส้อาเจียน เช่น ดอมเปอริโดน (Domperidone) ขนาด 10 มิลลิกรัมในระยะแรก ต่อไปอาการ คลื่นไส้อาเจียนจะดีขึ้น ควรดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อผลในการ รักษาที่ดีต่อไป