โรคพาร์กินสัน

> ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย

ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย

อาหาร

ผู้ป่วยพาร์กินสันควรได้รับการดูแลใน เรื่องการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า แคลอรีสูง ให้ครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลซึ่งจัดอาหารให้ผู้ป่วยควรทราบว่าไม่ควรจัดอาหารประเภทโปรตีน ได้แก่ พวกเนื้อสัตว์ ถั่วต่างๆ นม ไข่ ให้พร้อมกับยาลีโวโดปา เพราะจำทำให้ยาลีโวปาดูดซึมได้น้อยลง หรืออาจจะจัดอาหารโปรตีน เช่น นมสด หรือนมถั่วเหลือง เสริมระหว่างมื้ออาหารหรือมื้อก่อนนอน กรณีที่ไม่มียาลีโวโดปาในมื้อก่อนนอน ควรหลีกเลี่ยงอาหารมันๆ ที่มีไขมันสูง เช่น แกงกะทิ ของทอดต่างๆ เป็นต้น อาหารควรทำเป็นชิ้นเล็กๆ ที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เพื่อให้เคี้ยวง่ายจัดเตรียมอาหารที่มีกลิ่นกระตุ้นความอยากรับประทานอาหาร รสชาติอร่อยที่ผู้ป่วยชอบ อาหารรสเปรี้ยว รสหวาน จะกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย แต่ไม่ควรทำรสจัดเกินไป เช่น เผ็ดจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด หรือหวานจัดโดยแบ่งมื้ออาหารออกเป็น 6 มื้อต่อวัน เป็นอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และมีอาหารว่างเสริม เนื่องจากในแต่ละมื้อ ผู้ป่วยจะรับประทานได้น้อย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย และควรดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำ เพื่อให้มีอนามัยภายในช่องปากที่ดี และสามารถรับรสอาหารได้ดีขึ้น ภาชนะที่ใส่อาหารควรเป็นชามก้นลึก เพื่อง่ายในการตักอาหาร และแก้วมีหูจับ เพื่อสะดวกในการถือแก้วน้ำสำหรับดื่มของผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง
1.หนังสือโรคพาร์กินสันรักษาได้ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา ศาตราจารย์กิติคุณ แพทย์หญิงศรีจิตรา บุนนาค