โรคพาร์กินสัน

> ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย

ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

จากข้อมูลเชิงวิชาการพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำมีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน เพราะว่าการออกกำลังกายนั้นสามารถช่วย

- ลดอาการแข็งเกร็งและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย
- ช่วยการเคลื่อนไหว ท่าทาง การทรงตัว และการเดิน

นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและ หลอดเลือด ระบบการหายใจ และระบบสมอง ทั้งนี้การออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทั่วไป หรือการออกกำลังกายที่เน้นเพิ่มทักษะการเรียนรู้และความจำ (Learning-based memory exercise) ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

การออกกำลังกายแบบไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

จากข้อมูลเชิงวิชาการที่เพิ่มขึ้นได้ชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise) และการออกกำลังกายที่เน้นเพิ่มทักษะการเรียนรู้ (Learning-based exercise) สามารถช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์สมอง (Neuroprotective) และยังสามารถช่วยกลุ่มผู้ป่วยโรคความเสื่อมของระบบประสาท (Neurodegerative disease) ได้อีกด้วย ทั้งนี้การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่สามารถกระตุ้นการทำงานของหัวใจและปอด รวมถึงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดท่าทางที่ถูกต้อง การหมุนของลำตัว และการเคลื่อนไหวแบบเป็นจังหวะ ล้วนเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

สำหรับการเต้นรำตามจังหวะเพลง ซึ่งผู้ป่วยบางท่านอาจใช้อยู่ในตอนนี้ การเต้นรำนั้นมีผลดีในแง่การลดอาการแข็งเกร็งของร่างกาย นอกจากนี้การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันควรประกอบไปด้วยกิจกรรมการ ออกกำลังกายที่หลากหลาย เพราะว่าผู้ป่วยพาร์กินสันแต่ละคนนั้นมีปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง หรือการทำกิจกรรมสองอย่างในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการออกกำลังกายจึงควรมีการทำไปพร้อมกับกิจกรรมตามจังหวะต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ การเต้นรำพร้อมกับเปิดดนตรี สิ่งเหล่านี้จะช่วยเรื่องการเคลื่อนไหว สำหรับตัวอย่างการออกกำลังกายได้สรุปคร่าวๆ ไว้ดังนี้