โรคพาร์กินสัน

> ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย

ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย

เมื่อไหร่ควรออกกำลังกายเพื่อให้สัมพันธ์กับยาที่รับประทาน

สำหรับผู้ป่วยแต่ละคนที่รับประทานยา รักษาโรคพาร์กินสันนั้น ผู้ป่วยจะสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างดีที่สุดหลังจากรับประทานยา ไปแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้นคำตอบสำหรับคำถามนี้จึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามการตอบสนองของผู้ป่วยแต่ละคนต่อยาก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

ควรออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน

สำหรับแนวทางการออกกำลังกายของผู้ป่วย พาร์กินสันไม่แตกต่างไปจากคนปกติทั่วไป นั่นคือ ควรออกกำลังกาย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่างน้อยครั้งละ 30-40 นาที ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้อัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ช่วงเวลาออกกำลังกายอาจเพลิดเพลินได้ ถ้าผู้ป่วยยิ่งได้เข้าร่วมกลุ่มออกกำลังกายหรือกลุ่มเต้นรำ หรือพูดง่ายๆ คือมีเพื่อนออกกำลังกายอยู่ด้วยกัน จะสามารถเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ป่วยอยากออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกมีแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ในชีวิตประจำวันนั้นผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้โดย ให้เดินแทนการนั่งขับรถ ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ สำหรับวิธีการออกกำลังกายและการหยุดพักนั้น ควรออกกำลังกายให้ต่อเนื่อง 30 นาทีและหยุดพัก 5 นาที ส่วนพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงคือ การนั่งดูทีวีหรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน